Om VINCI Foundation

Fondation VINCI pour la Cité blev grundlagt i 2002 og støtter frivillige initiativer, som fremmer social og beskæftigelsesmæssig integration af de mest udsatte mennesker i samfundet. Fonden støtter lokale initiativer der, hvor VINCI-selskaberne opererer. Dette afspejler koncernens ønske om at være en langsigtet partner for de medborgere og samfund, som den designer, opfører og administrerer mange anlæg og infrastrukturer for. VINCIs fonde yder økonomisk støtte og bidrager med den ekspertise, som VINCIs medarbejdere har.

Områder, vi engagerer os i

VINCI Foundation har fire specifikke områder, som vi støtter i de lande, hvor vi opererer. I Norden har vi valgt at fokusere på området ”Adgang til beskæftigelse”. Det betyder, at medarbejderne i vores virksomheder bl.a. kan få økonomisk støtte til organisationer, der forsøger at gøre det lettere at få folk i arbejde.

Adgang til beskæftigelse

Vi støtter organisationer, som fremmer adgangen til beskæftigelse og uddannelse.

Prioriterede kvarterer

Vi støtter initiativer, der fremmer kommunikation og udvider horisonter i prioriterede kvarterer.

Inkluderende mobilitet

Vi samarbejder med initiativer, der fremmer mobiliteten for mennesker, der risikerer social eller beskæftigelsesmæssig udstødelse.

Integration gennem boliger

Vi støtter interesserede i at hjælpe udsatte mennesker med at få en bolig og blive i den.

© Vinci Foundation 2022