2021

Aktivitetsklubben Delsbo

Strands IF starter i samarbejde med Hudiksvall kommune, Vinci Nordic Foundation og det lokale erhvervsliv ”Aktivitetsklubben i Delsbo”. Målet er at få drenge og piger i alderen 10-12 år til at bevæge sig mere, få nye venner og blive integreret i samfundet. Hver uge vil 50-70 børn træne fodbold sammen lokale trænere i alderen 18-25 år.

Projektet Aktivitetsklubben har til hensigt, at få børn i alderen 10-12 år til at bevæge sig mere, hvilket vil give dem lyst, glæde, selvtillid og en indre motivation til at være aktive hele livet. Organisationen vil bidrage til bedre fysisk og psykisk sundhed, bedre skoleresultater og højere grad af inklusion og integration.

Mange af disse børn og unge bor i udsatte områder, hvilket defineres som ”et geografisk afgrænset område, som karakteriseres af en lav socioøkonomisk status, hvor kriminelle har en indvirkning på lokalsamfundet”.

Udsatte områder kendetegnes også af en høj grad af arbejdsløshed, mange på overførselsindkomst og mange indbyggere med udenlandsk baggrund. En stor andel af de unge, som vokser op i områder, der præges af en social og økonomisk udsathed, går ud af skolen uden at være gymnasieegnede. At få adgang til videre uddannelse og at få en fod ind på arbejdsmarkedet er vigtige beskyttelsesfaktorer for unge, da det kan reducere risikoen for at udvikle problematisk adfærd og at ende i kriminalitet.

 

Ærkeengle

Projektet ”Ærkeengle” er en stiftelse, som laver aktivitetsbaner til børn og unge i Lørenskog kommune. Flere uger om året arrangerer man ”fodboldsjov”, som er organiseret fodboldtræning. Man lader skoler i området anvende aktivitetsbanerne – og kommunen har ansvaret for, at banerne vedligeholdes.

”Ærkeengle” blev grundlagt efter, at to små børn, Mikael (7) og Gabriel (1), pludselig gik bort i Lørenskog den 19. juli 2020. Børnenes far, familie og en nær ven står bag mindefonden. Stiftelsen vil ære drengene gennem bidrag til lokalsamfundet.

Formålet med “Ærkeengle” er at fremme, og bidrage til, at børn og unge i Lørenskog kommune kan deltage i leg og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer alt fra at bygge legepladser og idrætsanlæg til støtte og finansiering af medlemsudgifter til forskellige fritidsaktiviteter for børn i familier med lav indkomst.

På længere sigt vil stiftelsen gennemføre projektet i hele landet, men det er naturligt først at fokusere på Lørenskog med tanke på børnenes tilhørsforhold til denne kommune.

Der findes ingen ord, der kan beskrive den sorg, som børnefamilien lever i, men et evigt aftryk i lokalsamfundet i drengenes navn er en lille trøst. “Ærkeengle” vil bidrage til øget velbefindende og forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for andre børn.

 

Buff

Buff arbejder for at forebygge kriminalitet og psykisk sygdom hos børn, der har en frihedsberøvet forælder (arrest/fængsel). Hvert år får ca. 70 børn mulighed for at deltage på en lejr, hvor alle, der deltager, har samme forudsætninger – og derfor behøver ingen føle sig anderledes. I år blev en tredages lejr gennemført på Drakudden i Stockholm. Børnene fik mulighed for at prøve aktiviteter som: ligge i telt, padle i kano, være kreative og hoppe i hoppeborg. Alle børn har en værge med, og på stedet er der socialrådgivere, socionomer og psykologer. Lejren er en mulighed for, at børnene kan omgås andre børn i samme situation og for en stund tænke på noget andet og få støtte af uddannede voksne.

Buff arbejder for at forebygge kriminalitet og psykisk sygdom hos børn med forældre i fængsel. Vi styrker børnene og giver dem muligheder for at tage egne valg i livet, så ingen tvinges til at gå i forældrenes fodspor. Målet er at give børnene en chance for at blive inkluderet i samfundet og ikke ende i marginalisering.

Vi vil give børn med forældre i fængsel muligheden for at deltage på en sommerlejr. Her får de mulighed for at snakke med nogen med kendskab og under trygge former møde andre børn, der har lignende erfaringer. På lejren kan de deltage i aktiviteter sammen med andre børn, og de får mulighed for at få følelsesmæssig støtte.

Børnekonventionen er grundlaget for al aktivitet i Bufff, og det betyder, at børnenes bedste altid skal være i fokus. Vi arbejder på at give en stemme og støtte til børn og unge med en forælder eller et familiemedlem, der sidder i fængsel, arrest eller har samfundstjeneste. Barnet skal ikke straffes for forældrenes brøde ved at møde fordomme eller risikere at ende i marginalisering.

Børnekonventionen har også fastslået retten till egen information, egen støtte og beskyttelse. Det handler om at gøre barnet synligt. Også forældrene, både de indsatte og dem udenfor, har brug for støtte. I dag kan samfundet ikke give alle børn den støtte, som de faktisk har krav på. Mange idealistiske foreninger fungerer som supplement til socialtjenesten, og der udfylder Bufff også en vigtig funktion.

 

Friskolen Lyftet

Ved at opbygge en ”lånegarderobe”, som består af varmt tøj og sko, giver man alle børn mulighed for at deltage i udendørsaktiviteter og på friluftsdage. Med hjælp fra Tretorn er der en garderobe fyldt med jakker, bukser, huer, vanter og støvler i flere størrelser på skolen, som de børn, der mangler, kan låne. Når man kan deltage i de samme aktiviteter som alle andre, øges følelsen af alles ligeværd og integration.

Friskolen Lyftet har identificeret et behov, som udspringer af, at skolen ligger i Gävles mest segregerede og socioøkonomisk udsatte område. Flere elever, primært i de mellemste og høje klasser, har ikke mulighed for at deltage i vinteraktiviteter udendørs, da de ganske enkelt mangler varmt tøj. Alle elever på skolen skal have mulighed for at deltage i udendørsaktiviteter i vinterhalvåret, også de elever, der mangler egnet tøj til det.

Ikke at kunne kælke eller deltage i friluftsdage udendørs skaber en marginalisering og giver en følelse af skam, som eleven ofte skjuler med diverse opfundne årsager. Ønsket om at deltage i friluftsaktiviteter er stort, og skolen har i noget tid forsøgt at indsamle brugt tøj til at kunne låne ud ved behov. Det har vist sig at være meget svært at få tøj ind i tilstrækkeligt omfang og i de rette størrelser mv.

Formålet med projektet er, at alle elever skal føle, at de er en del af fællesskabet, og kunne deltage på lige vilkår som alle andre. Når tøj kan lånes på en ”diskret” måde, behøver elever fra økonomisk udsatte familier ikke at opleve marginalisering eller at deres forældre skal føle skam, fordi de ikke har mulighed for at give deres børn alt det, der er brug for i hverdagen.

 

Lagarbetet

Lagarbetet er et initiativ af Önnereds HK med et mål om at øge velbefindendet og reducere marginaliseringen hos børn og unge i nærområdet (Tynnered/ Önnered/Göteborg). Projektet driver en morgenmadsklub, hvor børnene får lektiehjælp, morgenmad og et fristed gennem et fællesskab med andre børn og voksne.

Sammen med lokale foreninger, virksomheder og organisationer driver vi forskellige initiativer inden for vores tre fokusområder: Øget beskæftigelse, bedre sundhed og større tryghed.

Der er store forskelle i livsvilkårene blandt børn og unge i Göteborg i dag. Noget, der indebærer, at adgangen til en aktiv og tryg hverdag og et positivt socialt netværk afgøres af ens baggrund. Dette er noget, som vi gerne vil ændre.

Lagarbetet er et initiativ af Önnereds HK med et mål om at øge velbefindendet og reducere marginaliseringen hos børn og unge i vores nærområde. Sammen med lokale foreninger, virksomheder og organisationer driver vi forskellige initiativer inden for vores tre fokusområder: Øget beskæftigelse, bedre sundhed og større tryghed.

Svenske børn og unges kostvaner og aktivitetsniveauer er blevet dårligere gennem den senere tid. Dette er bekymrende med tanke på de store fordele som fysisk aktivitet og balanceret kost giver i livet – både sundhedsmæssigt og socialt. Derfor vil vi gøre, hvad vi kan, for at vende tendensen.

Vi tror, at det er vigtigt, at have en sammenhæng, hvor man kan møde andre mennesker og føle fællesskab. Det bidrager til en øget følelse af tryghed og af at være en del af samfundet. Derfor vil vi gerne bidrage til at skabe et levende område, hvor børn, unge og forældre føler sig involverede og værdifulde.

Det siges, at det kræver en hel by at opfostre et barn. Derfor har vi brug for at organisere os og arbejde sammen – som et hold.

At have en meningsfuld beskæftigelse er vigtigt for at føle, at man er en del af samfundet. Men det kan være svært at vide, hvor man skal gå hen, eller hvilke muligheder der findes. For at øge arbejdsdeltagelsen blandt såvel unge som voksne vil vi derfor gerne åbne dørene sammen med vores samarbejdspartnere – så flere kan få en fod ind på arbejdsmarkedet.

 

Projekt Mathivation

Med projektet Mathivation vil man skabe en øget interesse omkring matematik og teknik i udsatte områder (Göteborgområdet). Unge skal lære mere om for eksempel programmering ved diverse events, forelæsninger og inspirationsdage. Målet er at udvide deres horisont og vise, at det er muligt at lære matematik på en sjov og engageret måde.

Formålet med Mathivation er at udfordre, inspirere og engagere elever i matematik og programmering gennem elevstyret læring. Og at få flere til at vælge teknikuddannelse i gymnasiet og senere i erhvervslivet eller videreuddanne sig på universitetet eller højskolen.

Vinci Energies formål med projektet er at bidrage til Mathivations formål, men også at vise, hvad matematik og programmering bruges til i virkeligheden og med konkrete eksempler, f.eks. den nye bro Hisingsbron. Gennem den tydelige kobling håber vi dels at kunne hjælpe med integrering i segregerede områder, men også at lokke unge piger til teknikuddannelserne. Vores tilstedeværelse på skolen ved de forskellige forelæsninger giver også de unge flere voksne forbilleder.

Mathivation blev grundlagt af studerende på Chalmers tekniske højskole og er en nonprofit-organisation, som siden 2012 har været en del af Det Vestsvenske Handelskammer. For at øge elevers motivation for skolen i almindelighed og matematik og programmering i særdeleshed drives organisationen som et supplement til den almindelige skolegang. Når elever er lærere for andre elever, skabes der forbilleder på skolen, hvilket styrker studiekulturen. Forbillederne kan også være ressourcer for læring på skolen og i byen. Ved løbende at ansætte de elever, som har udvist gode evner, når de går ud af 9., skaber vi flere arbejdspladser for de unge – som bliver lokale forbilleder i nærområdet. Vores arbejde med elever, lærere og byen er langsigtet. Målsætningen er, at kommunen på sigt skal kunne fortsætte arbejdet i eget regi ved hjælp af de lokale ressourcer, som udvikles sammen med Mathivation.

Sollentuna Dragons

Sollentuna Dragons er et hold i Sollentuna hockeyforening, som startede i 2016. Dragons er et hockeyhold for spillere i alle aldre med forskellige handicap. Det er svært at finde andre hold i Sverige, som har samme forudsætninger, til at møde i en hockeykamp. Projektet har som mål at lade holdet rejse udenlands for at møde et hold med deltagere, som alle har handicap.

Sollentuna Dragons er et hold i Sollentuna hockeyforening, som startede i 2016. Dragons er et hockeyhold for spillere med forskellige funktionsnedsættelser i alle aldre. Vi er ca. 14 spillere. Vi mødes en til to gange om ugen og træner hockey og floorball og kører fys.

Vi er det eneste hold i Sverige, som dyrker parahockey stående. Der findes andre hold, der dyrker slædehockey. Derfor er det selvfølgelig svært at finde modstandere til kampe. Vi møder forældre, kvindehold, polterabender og pedeller for at spille kampe. Holdet består af spillere i alle aldre, hvor den yngste er 10 år, og den ældste er 42 år.

Vores organisation er baseret på ren glæde, og vi ser, hvor vigtigt det er at føle, at man hører til et hold. Mange af vores spillere har forsøgt at være med på almindelige hold, men er til sidst blevet tvunget til at stoppe, fordi deres funktionsnedsættelse har ligget dem til last.

Hos os er alle velkomne uanset niveau. Vi har ingen krav. Træningen tilrettelægges helt efter spillernes niveau. Vi står for alt materiel, så vi opdaterer hele tiden vores udstyr og køber nyt og skifter ud til vores spillere, som vokser både i bredden og i højden.

Vi bruger meget tid på at rekruttere nye spillere gennem bl.a. Paraforbundet og andre organisationer for børn og unge med funktionsnedsættelser. For at udstyr ikke skal være en årsag til ikke at være med, indkøber vi det og tilbyder spillerne at låne, mens de spiller og er hos os.

 

Soveværelset

Projektet ”Soveværelset” tilbyder dem, der er akut hjemløse – dem, der ikke har kontakt til de sociale myndigheder af forskellige årsager og derfor ikke har garanti for tag over hovedet – mulighed for bolig og morgenmad et antal nætter i akutte situationer. Hvis man som hjemløs er syg, skal man kunne komme til ”Soveværelset” og hvile sig, tage et bad, sove og blive rask. Projektet skal lette tilværelsen for de mest udsatte i Stockholm.

I Sverige er der ”garanti for tag over hovedet” – Ingen skal være nødt til at sove udendørs, ingen skal være nødt til at fryse eller sulte. Desværre fungerer systemet ikke fejlfrit. Der er mange mennesker, som af forskellige årsager ender uden for systemet. De mangler måske et identitetsdokument og har ikke råd til at skaffe et. Så får man ikke hjælp via de sociale myndigheder. En så enkel ting, som at man mangler et identitetsdokument, kan altså føre til, at du står helt uden for vores system og ret til hjælp.

Projektet, og drømmen, er at have økonomiske muligheder for at give dem, der er akut hjemløse – dem, der ikke har kontakt med de sociale myndigheder af forskellige årsager og derfor ikke har garanti for tag over hovedet – mulighed for at få bolig i X antal nætter i akutte situationer.

Drømmen er nu, at i samarbejde med Agne, som ejer vandrehjemmet ”Gustaf af Klint” i Stockholm, sørge for at give mulighed for et midlertidigt fristed for dem, der har et akut behov for rekreation. Konceptet er så, at Lotta sammen med sin veninde og frivillige kollega foretager vurderingen i deres daglige arbejde, når nogen er i dårlig forfatning eller bare har brug for et pusterum, tryghed, at kunne sove en nat eller flere i en seng med rent sengetøj, at kunne tage et bad og låse døren, når de skal sove.

At få en god morgenmad og føle det, vi andre har for vane at gøre hver dag.

Projektet skal lette tilværelsen for de mest udsatte i Stockholm. At få den økonomiske mulighed for at fokusere på hjemløse, fattige ældre og mennesker, som lever isoleret. Og som Lotta siger, er det ikke bare hjemløse mennesker. Det er nogens barn, forælder, søskende og ”vores fine, bedste venner”.

 

Sydhavnen

Sydhavns Compagniet vil give socialt dårligt stillede mennesker mulighed for at tage de første skridt ind i et arbejdsfællesskab og at opleve værdien af at være med og bidrage.

Sydhavns Compagniet (SC) vil udvikle det sociale arbejde i samfundet ved at føre udsatte medborgere tættere på en meningsfuld beskæftigelse.

Projektet henvender sig til medborgere, som er tildelt tidlig eller national pension, og til mennesker, som befinder sig i en udsat position.

Vi vil inkludere dem i et arbejdsfællesskab, fordi det giver øget selvfølelse og en følelse af at gøre nytte. Mange medborgere ender uden for samfundet, når de ikke har en funktion eller arbejdsopgave at udføre. Sydhavns Compagniet vil give socialt dårligt stillede mennesker mulighed for at tage de første skridt ind i et arbejdsfællesskab og at opleve værdien af at være med og bidrage.

Sydhavns Compagniet er en lokalt baseret ikke-statslig organisation, som har en lang historie med at styrke medborgerne i lokalbefolkningens integration. Vi byder velkommen til alle i vores drop in-center og til vores aktiveringsaktiviteter via meningsfulde arbejdsfællesskaber, uanset hvem du er, og hvilke udfordringer du møder.

 

Vilda Kidz

Projektet Vilda Kidz giver børn, som normalt ikke har de økonomiske forudsætninger for at deltage i aktiviteter, en chance for at komme ud i naturen på en ”overlevelses- og fiskelejr”. På lejren får børnene mulighed for at prøve, hvordan det er at fiske og deltage i andre aktiviteter med temaet ”overlevelse”. Alle børn får bid i form af en slikpose, og hvis man ønsker det, må man beholde sin fiskestang, når man tager hjem. Projektet arrangerer 8-10 lejre og tilbyder fiskekort og benzinpenge til flere familier.

Ledestjernen i alt, hvad vi gør, er Børnekonventionen – Alle børn har ret til en meningsfuld fritid. Vi skaber den gennem vores gratis aktiviteter og tænker virkelig hele vejen fra A til Å. Det er gratis at være med til vores aktiviteter, og vi sørger også for busturen dertil, mad og eventuelt udstyr, så det virkelig bliver muligt for alle at være med.

Vi ved, at mange af de udsatte børn har det ekstra dårligt i forbindelse med højtider og ferier, hvor samfundet ”lukker”. Samfundets støtte er ikke nok, og der er her vi sammen kan træde til og gøre størst nytte.

Vi vil give de udsatte børn en chance for social og kulturel udvikling – ganske enkelt forbedre de udsatte børns tilværelse. Det underliggende formål er at bidrage til at lære, hvordan man er en god ven, hvordan man opfører sig, hvordan man selv kan få det godt eller i hvert fald bedre. Det sker gennem forelæsninger om psykisk sygdom, praktiske øvelser, læring om, hvad man skal gøre for at holde af sig selv og give hjælp til selvhjælp. Vi vil også gerne bidrage til en læring om forskelligheder, andre kulturer og om, hvordan man behandler hinanden med respekt. Læring om overlevelse indgår også.

Vores eneste regel til vores aktiviteter er, at man skal være sød. Hos os behøver man ikke at sidde stille og være stille, men man skal være sød. Vi er også udpeget til Miljøforkæmpere fra Nord og tænker miljøet ind i alt, hvad vi laver, fra madspild til at genbruge tøj og møbler. Vilda Kidz arbejder over hele Norrbotten, det vil sige i 14 kommuner.

 

Henåns Idrætsforening

Den idealistiske fodboldklub Henåns Idrætsforening på Orust vil give sine unge deres egen pakke med tøj til træning og kamp.

Målet er at øge fællesskabet, følelsen af tilhørsforhold og skabe ”vi-følelse” – ikke bare for de børn, der kommer alene i klubben, men også for de resterende foreningsmedlemmer.

Henåns Idrætsforening er en idealistisk fodboldklub på Orust med ca. 300 medlemmer fordelt på cirka 10 børne-, ungdoms-, og seniorhold.

Her driver man et integrationsprojekt med et hold for nyankomne unge, primært fra krigsramte områder som Afghanistan, Syrien og Eritrea. I foreningen kan unge træne sprog, samarbejde, respekt og kondition, men også føle tilhørsforhold og få en meningsfuld beskæftigelse.

Projektet er allerede delvist i gang, men nu vil man spænde buen og gøre endnu mere. I dag kan unge låne træningstøj af et seniorhold, når de skal spille kamp. For at øge følelsen af, at det er deres eget hold, vil man nu kunne give hver spiller deres eget sæt tøj.

Med projektet vil man øge fællesskabet, følelsen af tilhørsforhold og skabe ”vi-følelse” – ikke bare for dem, der kommer alene i klubben, men også for de resterende foreningsmedlemmer.

 

Hjältarnas Hus – Projekt ”Hubben”

Hjältarnas hus i Umeå er et midlertidigt hjem for børnefamilier, hvor et barn er ramt af sygdom. Når man er syg, og infektionsrisikoen er høj, er det let at ende i isolation. Hjältarnas hus vil derfor bygge et aktivitetsrum, hvor der er adgang til Playstation, gamingstole og andet teknisk udstyr, som gør det lettere for børnene at holde kontakt til deres venner. Luleå-enheden har planlagt en indvielse af huset, og der vil blive afholdt en navnekonkurrence.

Hjältarnas hus i Umeå er et midlertidigt hjem for børnefamilier, hvor et barn er ramt af sygdom. Når alt andet vælter, har familien brug for at være sammen. Hjältarnas hus er næsten som hjemme, gør det lettere at lege med venner og lader det raske være i fokus. Hjältarnas hus er rummeligt og lyst med en varm atmosfære og mulighed for privatliv i nærheden af børneafdelingerne ved Norrlands Universitetssygehus. Familierne får frihed til selv at bestemme over deres hverdag. Forskning viser, at børn, der får lov at bo sammen med deres familie i et trygt miljø, bliver hurtigere raske. Et barn, der opholder sig i et trygt miljø, får bedre forudsætninger for at komme sig over sin sygdom.

Vi vil skabe et naturligt sted for unge i alderen ca. 12–18 år. Ved at skabe et rum af denne karakter vil vi bidrage til, at unge finder deres egen ”krog” i huset, som kan føles som et ”fristed” – at koble af ved at koble op ganske enkelt. I forlængelse heraf bliver dette også en forbedring for hele familien.

Under projektet er målet også at involvere VINCI Energies netværk af medarbejdere i Umeå på en passende måde samt at kommunikere (både internt og eksternt) om udvikling og fuldførelse.

© Vinci Foundation 2022