2020

VildaKidz

VildaKidz er en nonprofit almennyttig forening, der har været aktiv for børn og unge i Norrbotten Amt siden 2015.

Det ledende lys i alt, hvad vi gør, er konventionen om barnets rettigheder, at ALLE børn skal have ret til meningsfuld fritid, og vi gør dette gennem vores gratis aktiviteter. Vi er en social innovation og stræber efter at imødekomme samfundets udfordringer, vi kæmper for, at børn og unge får en meningsfuld fritid på lige vilkår, hvor ALLE er velkomne, og hvor ALLE er venlige over for hinanden. Vi styrker barnets sociale netværk – for eksempel ved at finde en ven og undgå ensomhed, finde en arbejdsgiver eller finde en støttefamilie / kontaktperson. Sammen med VINCI Nordic Foundation og Titti Bergman, som er sponsor for projektet, er vores mål, at skolebørn undgår at være syge, når der er sport eller svømning på programmet, fordi de mangler udstyr. Sammen med dig køber vi det nødvendige udstyr og hygiejneartikler.

Takket være dette bidrag har vi været i stand til at købe gavekort til 100 børn til SEK 300 hver.

Læse mere om Vildakidz

 

Ved din side

Formålet med virksomheden er at forbedre tilværelsen for ældre og hjemløse i Stockholm og i et længere perspektiv over hele landet.

I løbet af året blev der erhvervet et lokale, der primært vil være til ældre hjemløse, der har et presserende behov, men nu også “fattige pensionister”, der ikke er hjemløse, er blevet inviteret til at komme i kontakt med andre ældre. I rummet vil der være muligheder for afslapning, brusebad, tøjvask, hvile, juridisk rådgivning, fodpleje, hårpleje osv.
Rummet vil være åbent 5 dage om ugen 12 / timer om dagen.

Sammen med VINCI Nordic Foundation og Emil Pärnlid har al elektricitet været i stand til at blive trukket og fastgjort i rummet. Alt materiale er sponsoreret af Emil Lundgrens leverandører. Takket være dette bidrag har vi nu et rum, der er åbent for vores fattige pensionister.

Mentor

Frivillige, der besøger skoler for at give unge mennesker viden og inspiration til deres fremtidige karrierevalg, deltager som jobmentorer.

En jobmentor er en person, der står bag Mentor Sveriges værdier, hvilket igen i mange dele også svarer til skolens værdier. Studerende mødes med jobmentorer med forskellige erhverv og forskellige sociale og kulturelle baggrunde. En jobmentor er en inspirator, der bidrager med direkte faglig viden, der svarer til målene i skolens pensum. Dette ved at give en øget forståelse af ændringer og forhold i arbejdslivet, lokalt og globalt. Formålet med programmet er at bidrage med inspiration, viden og motivation.
Sammen med VINCI Nordic Foundation og Anna Schough ønsker vi at engagere flere mennesker til at blive jobmentorer. Dette gøres via plakater i Göteborg på sporvogne. Anna vil også være mentor for en ungdomsgruppe i 6 måneder for at inspirere og støtte.

 

Hjælpende hænder

Hjelpende Hender er en frivillig organisation, der siden 2012 har drevet en velgørenhedsorganisation på Romerike med lokaler og base i Lillestrøm kommune. Helping Hands er både politisk og religiøst uafhængig og drives af familie og entusiaster.

Hjelpende Hender har i mange år kørt omfattende velgørenhedsorganisationer omkring Romerike og undertiden i Oslo Øst og er efterhånden også blevet erfaren i brugte butikker. Den brugte butik bruges til at subsidiere velgørenhedsafdelingen og fungerer også som et lager, hvor folk, der har brug for det, kan hente gratis tøj og andre nødvendige ting. Vi har også en onlinebutik, der har det samme formål og håber, at dette vil gå godt, så vi kan gøre endnu mere for endnu flere mennesker.

Sammen med VINCI Nordic Foundation og Hege Heramb skal vi distribuere ”taco-tasker” i løbet af efteråret og købe arbejdstøj til vores personale.

Takket være dit bidrag har vi været i stand til at distribuere taco-tasker til 80 familier og købe arbejdstøj til 15 personer i vores personale, som de kan bruge til aktiviteter.

Læse mere om Hjelpende Hender

© Vinci Foundation 2022